O NAMA | Ispis |  E-mail

 

O projektu

E-informacijski i referalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu


Projekt je namijenjen roditeljima male djece koja imaju teškoće u razvoju ili kod kojih postoji rizik njihovog pojavljivanja u ranoj fazi suočavanja, ali i roditeljima koji su zabrinuti za razvoj ili ponašanje svog djeteta. Internet će u ovom projektu biti iskorišten u svrhu pružanja pouzdanih i provjerenih informacija i podrške obiteljima, ali i za povezivanje stručnjaka na području rane intervencije diljem Hrvatske.


Ciljevi projekta:

•   Omogućiti roditeljima da brzo dođu do pouzdanih informacija vezanih uz daljnje djelovanje, nakon što primijete zabrinjavajuće znakove u razvoju svog djeteta.

•   Informirati roditelje o onome što njihovo dijete treba od njih te ih osnažiti u intuitivnom roditeljstvu.

•   Osigurati najbolji mogući  funkcionalni ishode putem pružanja učinkovitog, visokokvalitetnog savjetovanja i informiranja.

•   Poboljšati kvalitetu života obitelji djece s posebnim potrebama.

•   Promovirati suradnju i partnerstvo između obitelji, zajednice, različitih službi, zdravstvene skrbi i programa  za ranu podršku djetetu.

•   Pružanje recentnih, znanstveno utemeljenih informacija stručnjacima na području rane intervencije kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluge te potaknuo najbolji mogući ishod za dijete i obitelj.

•   Povezati stručnjake, koji rade u području rane intervencije, i osnažiti njihovu međusobnu suradnju.

•   Promovirati ideju evaluacije usluge putem ispitivanja roditeljskog zadovoljstva.

•   Povećati svijest javnosti u pogledu važnosti rane intervencije i ranog prepoznavanja odstupanja te stvaranja usluga usmjerenih na obitelj koje su utemeljene u lokalnoj zajednici.

 Članovi projektnog tima

Voditeljica projekta

marta_ljubei

Prof. dr. sc. Marta Ljubešić, psiholog;

redovni profesor na

Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu

na Odsjeku za logopediju.


Stručni savjetnici
jasmina_ivac

Dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša,

logoped; viši asistent na Edukacijsko -rehabilitacijskom fakultetu

na Odsjeku za logopediju.


maja_cepanec

Dr. sc. Maja Cepanec, logoped;

viši asistent na Edukacijsko -

rehabilitacijskom fakultetu

na Odsjeku za logopediju.


sanja_imlea

Sanja Šimleša, psiholog;

znanstveni novak na Edukacijsko -

rehabilitacijskom fakultetu

na Odsjeku za logopediju.


sonja_luli

Sonja Lulić, prof. logoped;edukator -

rehabilitator (voditeljica skupine)

u Dječjem vrtiću  Poliklinike SUVAG.


lana_sramek1

Lana Šramek, prof. logoped;

radi u Udruzi za ranu

logopedsku i edukacijsko-

rehabilitacijsku intervenciju

"LERI".

 

 

Stručna suradnica


 

Marina Bučar, prof. psiholog;

radi u Hrvatskoj udruzi za ranu

intervenciju u djetinjstvu.

 

 

 

HURID hurid

www.hurid.hr

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je nevladina udruga koja okuplja stručnjake u području rane intervencije  s ciljem:

* stvaranja sustava rane intervencije i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će pridonijeti dobrobiti male djece s biološkim ili socijalnim rizikom i kvaliteti života njihovih obitelji.
* senzibiliziranja javnosti za potrebe male djece koja imaju razvojne teškoće ili rizik za njihov nastanak, kao i za potrebe njihovih obitelji koje trebaju pouzdane informacije i  različite oblike podrške
* informiranja javnosti, osobito mladih roditelja, o temeljnim djetetovim potrebama i o važnosti ranih interakcija za djetetovo napredovanje i učenje
* stvaranja mobilnih timova koji bi bili blizu onih kojima trebaju
* iniciranja promjena u zakonodavstvu koje će osiguravati pravo malog djeteta i obitelji na uključivanje u program kada za to postoji potreba
* unaprijeđivanja obrazovanja stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu
* osnivanja foruma za komunikaciju među stručnjacima koji rade s malom djecom i njihovim obiteljima, te tako povezati praktičare i znanstvenike različitih profesionalnih usmjerenja
* brige o poštivanju profesionalnih i etičkih standarda u radu s malom razvojno ugroženom djecom i njihovim obiteljima.

HURID su osnovali stručnjaci različitih profesija (defektolozi, liječnici, logopedi, pedagozi, psiholozi, rehabilitatori i dr.) koji rade s malom djecom s razvojnim rizicima ili odstupanjima, te imaju uvid u teškoće s kojima se susreću njihove obitelji budući da Hrvatska nema uspostavljen kvalitetni sustav rane intervencije.

UNICEF

unicef_logo_s_pozadinom

UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu) je vodeća svjetska organizacija koja brine o djeci, njihovim pravima i potrebama i djeluje u više od 150 zemalja gdje pomaže djeci da prežive i izgrade svoje potencijale od ranog djetinjstva do adolescencije. Organizacija se u cijelosti financira dragovoljnim prilozima vlada i fondacija, partnerstvima s poslovnim sektorom i sredstvima prikupljenim od građana (između ostalog, putem svjetski poznatih UNICEF - ovih čestitki). UNICEF djeluje na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Njegova je temeljna zadaća da u suradnji s vladama, civilnim sektorom pomaže u promicanju, zaštiti i ostvarivanju prava djece.


Projekt je namijenjen roditeljima male djece koja imaju teškoće u razvoju ili kod kojih postoji rizik njihovog pojavljivanja u ranoj fazi suočavanja, ali i roditeljima koji su zabrinuti za razvoj ili ponašanje svog djeteta.
Internet će u ovom projektu biti iskorišten u svrhu pružanja pouzdanih provjerenih informacija i podrške obiteljima, ali i za povezivanje stručnjaka na području rane intervencije diljem Hrvatske.