Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu
Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.