Incidencija cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina
Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.