Stručnjaci
pitaju stručnjake!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!
Stručnjaci
su pitali... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.

Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.
Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Prijavite se

registrirajte_se__volonter
Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima PDF  | Ispis |  E-mail

 

Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima naziv je trogodišnjeg programa rane intervencije koji će Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) provoditi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od 2011. do 2014. godine uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

 

Rana se podrška u Hrvatskoj sve više i kvalitetnije približava potrebama mlađe djece s razvojnim rizicima i razvojnim teškoćama te potrebama njihovih obitelji. Pozitivni pomaci sedogađaju zahvaljujući promjenama u društvu i naporu brojnih pojedinaca i organizacija te aktualnim promjenama u sustavu socijalne skrbi i pratećem zakonodavstvu.

 

Natječaj za trogodišnje programe (od 2011. do 2014.) Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi bio je usmjeren na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva. Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu prepoznala je svoju ulogu i odgovornost u stvaranju mreže socijalnih usluga i zahvaljujući entuzijazmu svojih članova razradila projekt Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima“. Prioritetno područje djelovanja projekta je razvoj izvaninstitucionalnih usluga socijalne skrbi u lokalnoj zajednici kojoj te usluge nedostaju, s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika. Partnerske organizacije u provođenju projekta su Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj iz Zagreba i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Snaga projekta je u tome što okuplja izvoditelje iz akademske zajednice, sustava socijalne skrbi i organizacija civilnog društva koji će tijekom tri godine, uz izravno pružanje usluga korisnicima, usavršavati iste te dorađivati kriterije za njihovu primjenu poštujući pritom suvremeni koncept rane intervencije. Suvremeni koncept rane intervencije podrazumijeva holistički i na znanosti utemeljen pristup u poticanju, razvoj usluga usmjerenih na obitelji i socijalno uključivanje. U planu je rad s tridesetero djece i njihovih obitelji u svakoj godini provođenja te edukacija novih pružatelja za usluge iz domene rane intervencije.

 

Nova kvaliteta koju ovaj projekt želi stvoriti, uz samo širenje mreže usluga, jest i bolja povezanost i suradnja među pružateljima usluga i razrada strategija, kako bi intervencija bila najmanja moguća, a učinak u odnosu na socijalnu uključenost djeteta i obitelji što veći.