Stručnjaci
pitaju stručnjake!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!
Stručnjaci
su pitali... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.

Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.
Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Prijavite se

registrirajte_se__volonter
Natječaj MOBMS-a za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2011. godini PDF  | Ispis |  E-mail

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta raspisalo natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2011. godini. Nagrada se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece u dvije kategorije: Godišnja nagrada i Nagrada za životno djelo.

U nastavku donosimo tekst Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 105/11 te u Vjesniku 14. rujna 2011.:

 

Na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br: 111/05) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti raspisuje

 

 

NATJEČAJ
za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2011. godini

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2011. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:
- fizičke i
- pravne osobe

da predlože kandidate:
1. za Godišnju nagradu
2. za Nagradu za životno djelo

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca, ako je to ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada, i to:
- za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta,
- za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine,
- onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.
Godišnja nagrada dodjeljuje se u obliku povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:
1. ime i adresu kandidata, odnosno imena i adrese grupe kandidata,
2. životopis kandidata ili životopise grupe kandidata,
3. obrazloženje prijedloga uz opis ostvarenja na području promicanja prava djeteta tijekom protekle godine,
4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata ili grupe kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,
5. pisanu izjavu kandidata ili grupe kandidata da želi/žele sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,
6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ukoliko je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ukoliko je predlagatelj pravna osoba te
7. najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata ili grupe kandidata na području promicanja prava djeteta.
Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade može sadržavati i druge priloge.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima i to:
- onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta;
- onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama koje se bave pravima i interesima djece,
- onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske,
- onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlog za dodjelu Nagrade za životno djelo mora sadržavati:
1. ime, prezime i adresu kandidata,
2. životopis kandidata,
3. obrazloženje prijedloga uz opis doprinosa u promicanju prava djeteta,
4. dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja kandidata za područje za koje se predlaže Nagrada,
5. pisanu izjavu kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora, sukladno odredbama Pravilnika o nagradi za promicanje prava djeteta,
6. ime i prezime predlagatelja i njegovu adresu, ukoliko je predlagatelj fizička osoba, odnosno naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, ukoliko je predlagatelj pravna osoba te
7. najmanje tri preporuke za predloženi doprinos kandidata na području promicanja prava djeteta.
Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu Nagrade predlažu pojedince ili grupe pojedinaca moraju navesti za koju ih vrstu Nagrade predlažu (za Nagradu za životno djelo ili za Godišnju nagradu).

Prijedlozi za dodjelu Nagrade upućuju se, u zatvorenim omotnicama, na adresu:
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Uprava za obitelj
Trg hrvatskih velikana 6
10 000 Zagreb

s naznakom „Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta – ne otvarati“.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i drugim sredstvima javnog priopćavanja. 

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

 

Tekst Natječaja možete preuzeti i na internetskim stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (www.mobms.hr). Napominjemo da je Natječaj otvoren zaključno s 29. rujnom 2011. godine.