Roditelji,
pitajte!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!

Roditelji
su pitali


... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.

Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Predavanje „Uloga komunikacije u razvoju govora djece“ u okviru projekta „Izazovi roditeljstva“ PDF  | Ispis |  E-mail
U okviru projekta „Izazovi roditeljstva“ koji se provodi u partnerstvu gradske knjižnice Đurđevac i Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije (http://www.obiteljskicentarkc.hr) tijekom 2011. godine, psihologinja Obiteljskog centra, Renata Glavica će 11. listopada u 18 h u gradskoj knjižnici Đurđevac održati predavanje pod nazivom „Uloga komunikacije u razvoju govora djece“.

 

U svakodnevnom životu govor nam služi za izražavanje misli, potreba, želja i osjećaja te predstavlja jedno od važnih sredstava i načina komuniciranja. Kvaliteta djetetova života u velikoj mjeri ovisi o njegovoj sposobnosti za komunikaciju. Iako komuniciramo - prenosimo poruke na različite načine (gestama, mimikom, pokretom), jezik i govor pružaju velike mogućnosti izražavanja i prenošenja drugima naših mentalnih i psihičkih aktivnosti.

Razvoj dječjeg govora složen je proces koji je moguć isključivo u uvjetima ljudskog okruženja. Obitelj je najbliže i najprirodnije okruženje djeteta i zato ima najveću ulogu u procesu dječjeg razvoja, uključujući i razvoj govora. Stoga je važno znati kako osigurati optimalne uvjete za razvoj dječjeg govora te spriječiti nastanak govornih poremećaja kao što su mucanje, poremećaji izgovora, glasa, čitanja i pisanja.

Ovo predavanje/radionica ima za cilj upoznati roditelje s razvojem govora kod djeteta i načinima njegovog poticanja te aktivnostima kojima mogu djelovati na sprečavanje govornih odstupanja i poremećaja.

Sadržaj predavanja/radionice:

- zakonitosti i norme ispravnog razvoja govora

- osnovna načela poticanja razvoja govora prema dobi djeteta

- poticanje razvoja fine motorike kao izravnog utjecaja na govor

- sprečavanje poremećaja izgovora

- mucanje - uzroci i sprečavanje

- čitanje i pisanje kao psihofiziološki procesi i teškoće koje se mogu     pojaviti

- što su disleksija i disgrafija i kako s njima?

- igre koje razvijaju govor

- utjecaj televizije, računala i video-igara na razvoj jezika kod djece