Stručnjaci
pitaju stručnjake!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!
Stručnjaci
su pitali... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.

Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.
Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Prijavite se

registrirajte_se__volonter
"E-centar" tijekom prvih pet mjeseci 2013. godine

Projekt „E-informacijski i referalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu“ (E-centar) u ovoj godini sufinanciraju Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Hrvatska elektroprivreda, ali se najvećim dijelom provodi zahvaljujući volonterskom radu članova. Portal nudi znanstveno utemeljene informacije pisane na način koji je roditeljima razumljiv i koristan, koje su stručno provjerene te koje nisu komercijalno motivirane, a dostupan je svima koji raspolažu internetom (korisnicima u čitavoj Republici Hrvatskoj, ali i susjednim državama). Analiza sadržaja pristiglih upita je pokazala kako roditelje najviše brinu djetetova komunikacija, jezik i govor te različiti oblici djetetovog ponašanja, a odmah nakon toga slijede upiti vezani uz razvojnu procjenu. Osnovni ciljevi „E-centra“ su: unapređenje rane potpore, skraćivanje roditeljskih lutanja, osnaživanje intuitivnog roditeljstva te unapređenje povezivanja i podizanje razine ekspertnosti stručnjaka. Ukupan broj posjeta portalu u prvih pet mjeseci 2013. godine je 30.674, odnosno prosječno više od 6.000 mjesečno.