Roditelji,
pitajte!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!

Roditelji
su pitali


... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.

Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Centar za ranu intervenciji OKOlonaOKOlo | Ispis |  E-mail
Projekt "Moj posebni prijatelj" namijenjen je djeci i učiteljima/učiteljicama osnovnih škola, a ciljem podržavanja i poticanja procesa edukacijske integracije djece s poteškoćama u razvoju. Rad je organiziran kroz ciklus radionica za svaku skupinu djece (razred), te poseban ciklus radionica za grupu učitelja/učiteljica.
Naša je namjera promovirati i poticati edukacijsku integraciju djece s teškoćama u razvoju kroz edukaciju onih čiji su stavovi glavni preduvjet uspješne integracije. Pri tome naravno mislimo na same učitelje ali i djecu koja pohađaju redovne škole.

Smatramo da raznolikosti treba prepoznati i poštovati, te da je vrijednost edukacijske integracije za svu djecu upravo u dijeljenju zajedničkog života sve djece. Da bi djecu pripremili na moguće susrete s vršnjacima s poteškoćama u razvoju, koji se mogu dogoditi u školskom, ali i u širem društvenom okruženju, nužno je educirati ih, te raditi na razvijanju pozitivnih stavova prema osobama s posebnim potrebama. Poznato je da se na oblikovanje stavova najbolje utječe u dječjoj dobi, kada djeca još uvijek nemaju razvijene eventualne stereotipe ili predrasude prema određenim skupinama. No, isto tako da bi osigurali dugoročne rezultate, osim rada s djecom, nužno je raditi i s učiteljima kako bi oni znali kako kod djece takve stavove razvijati i poticati.

Stoga kroz edukativno-iskustvene sadržaje djecu educiramo, pružamo im mogućnost uživljavanja u funkcioniranje djece s različitim poteškoćama, potičemo razvoj njihove empatije, s ciljem formiranja pozitivnih stavova prema osobama s posebnim potrebama.

Poseban ciklus radionica osmišljen za učitelje/učiteljice, usmjeren je na pružanje potrebnih znanja o tome kako sami mogu dalje nastaviti raditi na razvijanju pozitivnih stavova, te prihvaćanju djece s poteškoćama u razvoju u svojoj školi.

Dakle, ovim projektom se pruža podrška edukacijskoj integraciji, kao prvom važnom koraku prema daljnoj socijalnoj integraciji osoba s posebnim potrebama.