Roditelji,
pitajte!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!

Roditelji
su pitali


... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.

Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Komunikacija

 

Ova kategorija se odnosi na pitanja vezana uz rani komunikacijski razvoj i interakciju te komunikacijske poremećaje.Curica (2,05) još ne govori
Curica (2,08) je izuzetno povučena i teško inicira komunikaciju s vršnjacima
Dječak (2,07) ne razumije govor i jezik
Dječak (4god) ne govori i rijetko komunicira
Dječak(1,11) još ne govori
Djevojčica (1,07) ne govori, ne inicira komunikaciju, rijetko se odaziva na ime. Kome se obratiti?
Gdje možemo dobiti opsežnu procjenu djeteta s pervazivnim razvojnim poremećajem
Ima li moje dijete autizam?
Kako naći osobnog pomagača djetetu s autizmom?
Manjak suradnje u vrtiću
Moj dječak (2,05) ne govori
Moj sin (2,06) ne govori
Moj sin(22mj.) ništa ne govori
Moje dijete (2;01) samo u jaslicama ne govori
Naš sin (2;06) se boji svojih vršnjaka. Još ne govori.
Naša 4-godišnja djevojčica se ne uključuje u aktivnosti svoje vrtićke skupine
Pervazivni razvojni poremećaj kod dječka (6,03)
Postoje li specijalizirane ustanove za djecu s pervazivnim razvojnim poremećajem?
Poticanje komunikacijskog razvoja u 4-godišnjeg dječaka
Poticanje komunikacijskog razvoja u djevojčice (2,05)
Poticanje komunikacijskog razvoja u svakodnevnim situacijama
Regresija u ponašanju kod djevojčice (3,10) s pervazivnim razvojnim poremećajem
Što je našem dječaku?
Sumnja na pervazivni razvojni poremećaj. Kome/kamo se obratiti?
Teškoće socijalizacije kod 25-mjesečnog dječaka
Tete u vrtiću su mi rekle da moj sin (4,00) ne komunicira dovoljno
Zabrinuta sam za komunikaciju svog sina (22mj.)
Zabrinutost zbog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja dječaka