Roditelji,
pitajte!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!

Roditelji
su pitali


... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.

Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Razvojno poticanje

 

Ova kategorija se odnosi na pitanja o poticanju pojedinog aspekta razvoja te gdje pronaći najbolju ili najbližu uslugu.Alternativna i augmentativna komunikacija djeteta s cerebralnom paralizom
Djevojčica (1,07) ne govori, ne inicira komunikaciju, rijetko se odaziva na ime. Kome se obratiti?
Djevojčica (1,07) ne govori, ne inicira komunikaciju, rijetko se odaziva na ime. Kome se obratiti?
Gdje možemo dobiti opsežnu procjenu djeteta s pervazivnim razvojnim poremećajem
Grafomotorika
Kako da moj sin (2,02) prevlada strah od hodanja?
Kako poticati razvoj slijepog djeteta?
Kome se javiti da dobijem pomagača za dijete?
Moja djevojčica (6,03) odbija vježbe grafomotorike
Motivacija i poticanje u aktivnostima koje dijete smatra preteškim
Odgovarajući vrtić za dijete
Postoje li specijalizirane ustanove za djecu s pervazivnim razvojnim poremećajem?
Poticanje komunikacijskog razvoja u djevojčice (2,05)
Poticanje komunikacijskog razvoja u svakodnevnim situacijama
Poticanje razvoja fine motorike i grafomotorike kod 6-godišnjeg dječaka. Kome se obratiti?
Rana intervencija u Međimurskoj županiji
Sumlja na pervazivni razvojni poremećaj. Kome se obratiti (Splitsko-dalmatinska županija)
Tražim defektološku podršku za svoje dijete. Kome se obratiti?
Vrsta i dostupnost usluge za djecu s pervazivnim razvojnim poremećajem u Splitu