Stručnjaci
pitaju stručnjake!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!
Stručnjaci
su pitali... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.

Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.
Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Prijavite se

registrirajte_se__volonter
NOVOSTI STRUČNJACI
Zaključci Drugog hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu PDF  | Ispis |  E-mail
Drugi hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu održan je od 29. rujna do 2. studenog 2011. godine u Belom Manastiru u organizaciji Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj, a pod pokroviteljstvom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi na temu „Djelovati rano: zašto i kako?“. Simpozij je okupio više od 120 sudionika - stručnjaka koji rade s djecom mlađe dobi s razvojnim rizicima / teškoćama u području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, predstavnika resornih ministarstava zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja te predstavnika organizacija civilnog društva.
Više o zaključcima Simpozija donesenima na temelju rasprave na okruglom stolu „Mreža rane podrške: suočavanje s izazovima i regionalnim različitostima“ možete pročitati ovdje.

 

 
Natječaj MOBMS-a za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2011. godini PDF  | Ispis |  E-mail

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta raspisalo natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2011. godini. Nagrada se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece u dvije kategorije: Godišnja nagrada i Nagrada za životno djelo.

U nastavku donosimo tekst Natječaja koji je objavljen u Narodnim novinama broj 105/11 te u Vjesniku 14. rujna 2011.:

Više...
 
HURID-ovi PROJEKTI I PROGRAMI u 2011. godini PDF  | Ispis |  E-mail

HURID-u je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za 2011. godinu odobrilo projekt "Mreža rane podrške", dok projekt "Odrastimo zajedno" nije dobio novčanu podršku.

Novosti o aktivnostima na projektu "Mreža rane podrške" moći ćete pratiti na našim web stranicama.

Međutim, kako priopćiti korisnicima da projekt "Odrastimo zajedno" nije dobio novčanu potporu?

Više...
 
Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima PDF  | Ispis |  E-mail

 

Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima naziv je trogodišnjeg programa rane intervencije koji će Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) provoditi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od 2011. do 2014. godine uz potporu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Više...
 
Želimo više suradnje | Ispis |  E-mail
Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu izradila je letak o ranoj intervenciji s ciljem popularizacije suvremenog koncepta rane podrške i unapređenja suradnje među pružateljima i korisnicima usluga. Letak je izrađen i tiskan u okviru HURIDovog projekta 'Mreža rane podrške – prvi korak' koji je u 2010. novčano potpomoglo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Letak možete preuzeti ovdje te ga izložiti na svom radnom mjestu, uručiti roditeljima...
 
Rana podrška se približava potrebama obitelji | Ispis |  E-mail
Rođenje djeteta s neurorazvojnim čimbenicima rizika, jednako kao i identifikacija razvojnih odstupanja u ranoj dobi jaki su izvor stresa za obitelj. Sve ono što inače roditeljska intuicija domišljato i uspješno rješava pri njezi i igri s djetetom, ovdje postaje problem. Roditelji strahuju da će nešto propustiti za uspješan djetetov razvoj, stalno se pitaju postupaju li ispravno, a i dijete je često samo po sebi osjetljivije i zahtjevnije u njezi. Ovi roditelji i njihova djeca trebaju dodatnu podršku, ranu intervenciju.
Više...
 
European Declaration on Health of Children and Young People with Intellectual Disabilities and their Families | Ispis |  E-mail
A "European Declaration on Health of Children and Young People with Intellectual Disabilities and their Families" was recently signed by the Regional Directors of WHO and UNICEF and the Minister of Health of Romania on behalf of 53 Ministers of Health of the WHO European region. The declaration provides a comprehensive basis for stronger engagement of Governments, and Ministries of Health in particular, in child care reforms and further promotion of deinstitutionalization. The WHO Regional Director committed to put the declaration on the agenda of the WHO Regional Committee in September 2011 which will give even a stronger basis for follow-up and monitoring progress. We have also discussed the possibility of following-up with a joint letter signed by WHO and UNICEF which would be sent to governments in the region highlighting the importance of the Declaration and encouraging the development of results-based national plans.
Key messages coming out from the conference are:
- while there was some progress on deinstitutionilization and creating community based services, children with disabilities are often the last ones to benefit and overall number of children in formal care is growing.
- fighting up-front stigma and discrimination is an essential pre-requisite for successful reforms and social integration of children with intellectual disabilities.
- the health system capacity to address intellectual disability is limited and requires major investments in human resources, developing modern early identification and early intervention services, providing adequate care and referral when needed, and ensuring access to appropriate services in the community. A comprehensive system approach is required in order to achieve continuity and integration of care.
A plan of action was developed in support of the implementation of the declaration. You could find more information on the conference at the following link.
Deklaraciju možete preuzeti ovdje.
 
Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji
Pod pokroviteljstvom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli od 17. do 19. lipnja 2010. održan je Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji. Nakon Zagreba 2002. i Zadra 2006. godine, simpozij je u Puli po treći put okupio stručnjake različitih profila (pedijatre, logopede, defektologe, psihologe, socijalne radnike, odgajatelje i učitelje) koji se bave djecom s razvojnim poteškoćama. Ove je godine glavna tema simpozija bila: Rana intervencija i lokalna zajednica.
Organizatori simpozija bili su: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i UNICEF - Ured za Hrvatsku.
Izvještaj o Simpoziju možete preuzeti ovdje.
Rezultate evaluacije Simpozija možete preuzeti ovdje.
 
Objava natječaja za dodjelu bespovratnih financijskih potpora „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi” | Ispis |  E-mail
U prostorijama Informacijskog centra Europske unije u srijedu, 14. srpnja, predstavljen je natječaj IPA 2009 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi“. Održana je i informativna radionica vezana uz ovaj poziv na dostavu prijedloga projekata. Projekti će se financirati ukupnim iznosom od 1.012.500,00 eura od čega je 900.000,00 eura iz europskih izvora iz programa IPA 2009 (Instrument pretpristupne pomoći - Komponenta I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija), dok Ured za udruge Vlade RH sufinancira projekte iz Državnog proračuna s ukupnih iznosom od 112.500,00 eura. Više detalja o natječaju na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
 
Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji - Rana intervencija i lokalna zajednica
U Puli i Motovunu se od 17. do 19. lipnja ove godine održava Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji. Posvećen je temi odnosa rane intervencije i lokalne zajednice. Istraživanja su pokazala da je intervencija uspješna onda kada se za djetetovu dobrobit intervenira unutar obitelji, odnosno zajednice, a ne izolirano. Ovoj važnoj temi možete još uvijek aktivno pridonijeti jer je otvorena mogućnost prijave „Postera u posljednji trenutak”. Pozivamo stručnjake, znanstvenike i javne djelatnike da svojim sudjelovanjem pridonesu simpoziju i unapređenju teorijskih i praktičnih pitanja rane intervencije u lokalnoj zajednici. Više o simpoziju možete naći na www.hurid.hr.
 
KAD NAS ISKLJUČUJETE, NAŠ SE SVIJET SMANJUJE | Ispis |  E-mail
Tom je porukom na veleplakatima širom Hrvatske UNICEF zajedno sa svojim prvim partnerom T-Hrvatskim Telekomom nastavio akciju "Prve 3 su još važnije!" za potporu djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Cilj je akcije podići svijest o pravima djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji koje se često osjećaju isključeno. Roditelji su tako svakodnevno suočeni s izbjegavanjem integracije djece s teškoćama u dnevne predškolske i školske programe, nerazumijevanje, izostanak suosjećanja i interesa okoline za potrebe djece s teškoćama u razvoju. Dosada su zahvaljujući ovoj akciji djelatnici svih rodilišta u Hrvatskoj imali prilike biti na edukacijama o boljoj komunikaciji s roditeljima u prvim danima kada se uspostavlja dijagnoza o razvojnim rizicima, a vrlo uskoro će se pokrenuti i prva internetska stranica koja će povezivati vodeće domaće stručnjake s roditeljima djece s teškoćama u razvoju iz cijele zemlje.Upravo je to jedan od servisa koji jako nedostaje jer se roditelji često žale na manjak informacija o specifičnostima teškoće djeteta, mogućnostima rane intervencije i liječenja, rehabilitacije i pravima. Tijekom 2010. godine, akcija će se nastaviti edukacijom patronažnih sestara koje mogu pomoći roditeljima da u prvim mjesecima djeteta dobiju bolju skrb i potporu. I vi možete pomoći da djeca s teškoćama u razvoju dobiju svoju priliku i ostave svoj trag. Donirajte preko unicef.tportal.hr-a ili preko ovih stranica. Pročitajte i zaključke s konferencije Pravo djeteta na zdravlje i razvoj, održane u lipnju 2009. godine, u Šibeniku.
 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL