Roditelji,
pitajte!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!

Roditelji
su pitali


... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.

Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE
Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama

HURID je postao suradnik u IPA projektu koji će unaprijediti komunikacijske mogućnosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u našoj zemlji, pa tako i najmlađe populacije s kojom rade naši članovi. Projekt „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ provodi konzorcij četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Grafički fakultet te Filozofski fakultet. HURID je, uz još četiri udruge, suradnik projekta čiji je cilj stvaranje kompetencijske mreže za potpomognutu komunikaciju (AAC) zasnovanu na informacijskoj tehnologiji. Jedan od diseminacijskih događaja projekta će biti organiziran u sklopu Trećeg hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu, koji će se održati u Zadru od 26. do 28. rujna 2013. Više detalja o projektu možete pročitati na sljedećoj poveznici: www.ict-aac.hr.

 
Prehrana djece s neurološkim oštećenjima | Ispis |  E-mail
Savjete o prehrani djece s neurološkim oštećenjima možete preuzeti ovdje.
 
Obiteljski centri | Ispis |  E-mail

Obiteljskim centrima možete se obratiti u svim situacijama kada je Vama ili Vašoj obitelji potrebna stručna pomoć i potpora - u vezi s brakom, roditeljstvom ili nošenjem sa svakodnevnim pitanjima. Obiteljski centri su ustanove koje za područja županija, odnosno Grada Zagreba, osniva Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sa zadaćom osnaživanja obitelji i jačanja društvene svijesti o obiteljskim vrijednostima. Važnost obiteljskih centara je u poticanju odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji, pozitivnog ozračja za obitelji, posebice za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kao temelja za uspostavu pozitivne obiteljske atmosfere i preduvjeta za psihički rast i razvoj. Osim toga, centri potiču i razvijaju rad u zajednici, volonterski rad i rad udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji i socijalno osjetljivim skupinama stanovništva.

 

Obiteljski centar pruža programe i usluge osobama kojima je potrebna stručna podrška i pomoć, koje žele bolje upoznati i razumjeti sebe, roditeljima koji žele poboljšati svoj odnos s djecom, trudnicama, roditeljima, parovima koji žele stupiti u brak ili poboljšati postojeći.

 

Obiteljski centri zapošljavaju timove stručnjaka sastavljene od: psihologa, defektologa (socijalnog pedagoga, logopeda), socijalnih radnika i pravnika. Oni kroz programe i usluge, individualni rad s korisnicima, savjetodavni rad s obitelji, rad u radionicama te kroz predavanja, tribine, seminare, okrugle stolove, medijska istupanja i preventivne programe korisniku na pružaju potporu na osobnoj razini, potpomažu u promjeni ili prihvaćanju životne situacije, ohrabruju i osnažuju njegov osobni razvoj, potiču odgovorno roditeljstvo te senzibiliziraju i educiraju javnost i pojedinca o specifičnim temama i problemima.

Dosad su obiteljski centri osnovani u 17 županija, a u ostale četiri njihovo osnivanje je u tijeku. Obiteljskim centrima možete se obratiti osobno, telefonom ili putem e-pošte, a putem interneta možete pratiti njihove aktivnosti.

 

Popis obiteljskih centara možete pruzeti ovdje.

 
Baby Handling | Ispis |  E-mail

Edukativni priručnik ”Ispravno postupanje s djetetom - Baby Handling” vrlo je koristan materijal kojim bi bilo uputno da se služe roditelji sve djece, a pogotovo neurorizične djece i djece s neurorazvojnim smetnjama. U prvom slučaju preporučenim ispravnim postupcima poticao bi se normalan razvoj djeteta te eliminirali sekundarni štetni čimbenici okoline. U drugom slučaju, navedeni postupci bili bi korisna dopuna terapijskim postupcima i usklađeni s programom koji provode stručnjaci, a ovise o dobi djeteta, vrsti i težini neurorazvojnog odstupanja.

Stručnjaci smatraju da velik broj novorođenčadi ima moždana krvarenja kao odgovor na traumu rođenja. U 10% djece ta su krvarenja jače izražena, a kod 2-3 % stanje će biti veoma teško. Vrlo je važno da svi roditelji novorođene djece budu obaviješteni o ispravnim postupcima njege svojeg djeteta. Naime, ispravnim dizanjem, spuštanjem, presvlačenjem, hranjenjem i igranjem, odnosno ispravnim postupcima u svakodnevnom životu obitelji (a toga tijekom dana uistinu ima vrlo mnogo), roditelji mogu onemogućiti razvijanje takozvanih loših obrazaca pokreta: izvijanje unazad u luku, spastičnost, nemogućnost kontrole glavice i trupa, križanje nožica, zabacivanje glavice unazad itd. Ti loši obrasci pokreta proizilaze (zbog oštećenja mozga) iz djetetove nemogućnosti da pravilno napravi neke pokrete (podizanje glavice, prevrtanje s leđa na trbuh i obratno, odizanje o laktove i šakice itd) pomoću kojih se dijete izvlači iz njemu neugodnih situacija i uz koje se može samostalno gibati (npr. puzati). Vama je, kao roditelju, svejedno kako ćete dijete podignuti iz ležećeg položaja, ali Vašem djetetu NIJE! Radi dobrobiti Vašeg djeteta, naučite ispravan način svakodnevnih aktivnosti s djetetom. Ispravnim postupcima djetetovu mozgu stalno šaljete informacije o pravilnim položajima i kretnjama pa tako i nesvjesno dijete vježba cijeli dan.

Edukativni priručnik ''Ispravno postupanje s djetetom - Baby Handling'' možete preuzeti ovdje.

 
Što je rana intervencija?
Rana intervencija se definira kroz sve oblike poticanja orijentiranog prema djeci i savjetovanja orijentiranog prema roditeljima koji se primijenjuju kao izravne i neposredne posljedice nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće. Rana intervencija uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu socijalnu mrežu, a osnovni joj je cilj osnažiti razvoj i prevenirati neželjene posljedice.
 
Down sindrom PDF  | Ispis |  E-mail

Vodič za roditelje i stručnjake

Biti roditelj je prekrasan izazov, biti roditelj djeteta s Down sindromom je zaista poseban izazov. Od prvog dana života vašeg djeteta vaš život poprima novu dimenziju. Iako je na početku teško, s vremenom nesebična ljubav vašeg djeteta prerasta u prekrasan smiješak, najtopliji zagrljaj, zahvalnost, radost. Ovaj priručnik je namijenjen roditeljima djece, mladih i odraslih s Down sindromom. Nadamo se da će u njemu naći korisne informacije o Down sindromu te da će iz njega saznati kako poticati i usmjeravati svoje dijete, kako prepoznati njegove potrebe i mogućnosti kroz edukaciju, obrazovanje, medicinske i socijalne aspekte. Naravno, sve nije moguće opisati i staviti u priručnik niti obraditi sva područja pa stoga preporučamo da se za više informacija javite udrugama za Down sindrom koje djeluju na vašem području, a čiji popis ćete naći u ovom priručniku, na stranici 75. Zahvaljujemo roditeljima i stručnjacima koji su svoje znanje i ljubav nesebično ugradili u ovaj priručnik, koji u svom drugom dopunjenom i izmijenjenom izdanju poručuje: HRABRO NAPRIJED!
Mr. sc.Dinka Vuković, dipl. inž. Predsjednica HZDS
 
Dragi roditelji! PDF  | Ispis |  E-mail

Igrajte se sa svojom djecom jer igra ima izuzetnu važnost u razvoju djeteta i to od prvog dana njegovog života. Sonja Lulić, prof. logoped je na temelju studija literature priredila znanstvenu argumentaciju o važnosti igre, za svaki slučaj da vam netko prigovori da gubite vrijeme.
Igranje s djetetom je najbolja investicija za njegovu budućnost. Stvara bliskost, donosi sreću i zadovoljstvo te razvija djetetove sposobnosti.
Zato se igrajte...igrajte...igrajte...
Više...