Centar za ranu intervenciji OKOlonaOKOlo | Ispis |
Projekt "Moj posebni prijatelj" namijenjen je djeci i učiteljima/učiteljicama osnovnih škola, a ciljem podržavanja i poticanja procesa edukacijske integracije djece s poteškoćama u razvoju. Rad je organiziran kroz ciklus radionica za svaku skupinu djece (razred), te poseban ciklus radionica za grupu učitelja/učiteljica.
Naša je namjera promovirati i poticati edukacijsku integraciju djece s teškoćama u razvoju kroz edukaciju onih čiji su stavovi glavni preduvjet uspješne integracije. Pri tome naravno mislimo na same učitelje ali i djecu koja pohađaju redovne škole.

Smatramo da raznolikosti treba prepoznati i poštovati, te da je vrijednost edukacijske integracije za svu djecu upravo u dijeljenju zajedničkog života sve djece. Da bi djecu pripremili na moguće susrete s vršnjacima s poteškoćama u razvoju, koji se mogu dogoditi u školskom, ali i u širem društvenom okruženju, nužno je educirati ih, te raditi na razvijanju pozitivnih stavova prema osobama s posebnim potrebama. Poznato je da se na oblikovanje stavova najbolje utječe u dječjoj dobi, kada djeca još uvijek nemaju razvijene eventualne stereotipe ili predrasude prema određenim skupinama. No, isto tako da bi osigurali dugoročne rezultate, osim rada s djecom, nužno je raditi i s učiteljima kako bi oni znali kako kod djece takve stavove razvijati i poticati.

Stoga kroz edukativno-iskustvene sadržaje djecu educiramo, pružamo im mogućnost uživljavanja u funkcioniranje djece s različitim poteškoćama, potičemo razvoj njihove empatije, s ciljem formiranja pozitivnih stavova prema osobama s posebnim potrebama.

Poseban ciklus radionica osmišljen za učitelje/učiteljice, usmjeren je na pružanje potrebnih znanja o tome kako sami mogu dalje nastaviti raditi na razvijanju pozitivnih stavova, te prihvaćanju djece s poteškoćama u razvoju u svojoj školi.

Dakle, ovim projektom se pruža podrška edukacijskoj integraciji, kao prvom važnom koraku prema daljnoj socijalnoj integraciji osoba s posebnim potrebama.